טלפון

03-617-6888

רחוב כנרת 15, בני-ברק
5120260 ישראל

CALL US

972-3-6176888

15Kineret st,Beni-Brak

5120260 Israel

DV2.2x4.1SR4A-SA2L

Focal Length (mm)

4.1 – 9 (2.2x)

Iris Range

F1.6 – T360

Mount

CS-mount

Operation

Zoom: Manual

Focus: Manual

Iris: Auto (DC type)

Angle of View (H × V) Aspect Ratio 4:3

[1/1.8"]

WIDE: 100.0° x 74.4°

TELE: 45.3° x 34.0°

[1/2"]

WIDE: 89.6° x 66.7°

TELE: 40.7° x 30.6°

[1/3"]

WIDE: 66.7° x 49.8°

TELE: 30.6° x 22.9°

[1/4"]

WIDE: 49.8° x 37.3°

TELE: 22.9° x 17.2°

Angle of View (H × V) Aspect Ratio 16:9

[1/1.8"]

WIDE: 109.4° x 60.5°

TELE: 49.3° x 27.8°

[1/2"]

WIDE: 97.9° x 54.3°

TELE: 44.3° x 25.0°

[1/3"]

WIDE: 72.8° x 40.7°

TELE: 33.3° x 18.7°

[1/4"]

WIDE: 54.3° x 30.4°

TELE: 25.0° x 14.1°

M.O.D (m)

0.3

Weight (g)

135

"-1" & "-2": Manual iris

"-SA1" & "-SA2": DC Auto Iris with calbe 100mm

"-SA1L" & "-SA2L": DC Auto Iris with cable 230mm

For an attractive quote and to order the product

Call : 972-3-6176888

Message Us