טלפון

03-617-6888

רחוב כנרת 15, בני-ברק
5120260 ישראל

CALL US

972-3-6176888

15Kineret st,Beni-Brak

5120260 Israel

PD652

Model PD652
Max. FPS 30/25fps@D1
Recording Mode Software Compression, Real-Time Mode
Interface USB 2.0
ADC 10-Bit
Video Input 1×Composite, 1×S-Video
Display Video Format YUY2
Display Video Resolution NTSC
720×480@30fps
704×480@30fps
640×480@30fps
720×240@30fps/60fps
704×240@30fps/60fps
640×240@30fps/60fps
360×240@30fps/60fps
352×240@30fps/60fps
320×240@30fps/60fps
PAL
720×576@25fps
704×576@25fps
640×576@25fps
720×288@25fps/50fps
704×288@25fps/50fps
640×288@25fps/50fps
360×288@25fps/50fps
352×288@25fps/50fps
320×288@25fps/50fps
Recording Video Format MPEG4 / H.264 ( Software Compression )
Audio Input NTSC
720×480@30fps
704×480@30fps
640×480@30fps
720×240@30fps/60fps
704×240@30fps/60fps
640×240@30fps/60fps
360×240@30fps/60fps
352×240@30fps/60fps
320×240@30fps/60fps
PAL
720×576@25fps
704×576@25fps
640×576@25fps
720×288@25fps/50fps
704×288@25fps/50fps
640×288@25fps/50fps
360×288@25fps/50fps
352×288@25fps/50fps
320×288@25fps/50fps
Audio Input 2×RCA ( Audio L/R )
Audio Format Stereo / 16-Bit / 48000Hz
SDK Support API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, Gstreamer
Support Language : C++, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi
System Requirement
OS Support Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10
( 32-bit and 64-bit )

For an attractive quote and to order the product

Call : 972-3-6176888

Message Us